Skoči na vsebino

Spletno mesto uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih   V redu

Slika

Pravila in uporaba foruma


Tema brez odgovorov

#1 Uredništvo MF

Uredništvo MF

  Uredništvo foruma

 • Uredništvo
 • 420 prispevkov
 • Pridružen: 08.11.2005
 • Lokacija: Slovenija

Objavljeno 01 junij 2012 - 13:02

I. DEFINICIJE

1. člen

V tem pravilniku imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:

 • Mavrični forum (v nadaljevanju: forum) je slovenski LGBT forum namenjen izmenjavi informacij, mnenj in druženju.
 • Uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira na forumu.
 • Uporabniško ime je ime, pod katerim lahko uporabnik objavlja prispevke in dostopa do lastnih nastavitev. Dolgo je tri (3) do dvanajst (12) alfanumeričnih znakov in ga uporabnik določi ob registraciji.
 • Uredništvo Mavričnega foruma (v nadaljevanju: uredništvo) je skupina oseb, ki upravljajo s forumom. Uredništvo sestavljajo moderatorji, tehnični administratorji in tehnični asistenti.
 • Moderator je oseba, ki skrbi za nemoten potek razprav v posameznem forumu. Izbere in imenuje ga uredništvo.
 • Tehnični administrator je oseba, ki skrbi za nemoteno tehnično delovanje foruma in nemoten potek razprav. Rešuje probleme ob registraciji, prijavi, delovanju foruma in ob morebitnem vdoru v sistem. Izbere in imenuje ga uredništvo.
 • Tehnični asistent je oseba, ki tehničnim administratorjem pomaga in izvaja dejanja po navodilu uredništva. Izbere in imenuje ga uredništvo.

II. REGISTRACIJA

2. člen

Na forumu se lahko registrira fizična oseba, starejša od 15 let.

3. člen
Z registracijo uporabnik potrjuje, da je bil ob registraciji seznanjen z vsebino tega pravilnika in da se z njim strinja.

4. člen
Bodoči uporabnik ob registraciji posreduje uporabniško ime, geslo in veljaven elektronski naslov. Če so ob registraciji posredovani podatki napačni, lahko tehnični administrator zavrne registracijo. V kolikor uporabnikov elektronski naslov ne deluje, ga mora na zahtevo administratorja zamenjati z delujočim. Uredništvo ima pravico zavrniti registracijo novega uporabniškega imena, pri tem pa ni dolžno podati razlogov za svojo odločitev.

5. člen
Posnemanje vzdevka katerega koli drugega uporabnika ni dovoljeno.
Po zaključeni registraciji menjava in/ali brisanje uporabniškega imena nista mogoča, prav tako kasneje ni mogoč izbris vseh prispevkov uporabnika. Uporabnik se lahko na forumu registrira le enkrat. Ustvarjanje več kot enega uporabniškega računa ni dovoljeno.

III. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

6. člen

Podatki, podani pri registraciji, so tehnično varovani.
Uredništvo o uporabnikih zbira in hrani naslednje podatke:

 • uporabniško ime,
 • naslov elektronske pošte, naveden ob registraciji,
 • podatki, ki jih uporabnik vnese v svoj profil,
 • IP naslov.

Podatki iz prve alineje prejšnjega odstavka so javni, podatki iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka pa so javni le v primeru, da jih uporabnik označi kot javne.

Uredništvo bo zagotovilo vse potrebne ukrepe za varstvo v drugem odstavku tega člena navedenih podatkov. Uredništvo bo podatke razkrilo le na zahtevo pristojnih organov skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, na zahtevo uporabnika, na katerega se podatki nanašajo ali/in za potrebe zaščite ter obrambe pravic in lastnine Mavričnega foruma. Uredništvo bo podatke iz prve do tretje alineje drugega odstavka tega člena hranilo za nedoločen čas, podatke iz četrte alineje pa največ tri (3) leta od dneva posredovanja podatkov.

Vsak uporabnik ima pravico od uredništva zahtevati seznam vseh podatkov, ki se o uporabniku hranijo v zbirkah podatkov foruma. Na uporabnikovo pisno zahtevo je uredništvo dolžno izbrisati iz zbirke podatkov vse podatke, ki se nanašajo na uporabnika, z izjemo uporabniškega imena.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno v javnih objavah, ne sodijo v zbirko podatkov foruma in se zanje ne uporabljajo določila tega člena in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IV. UPORABNIŠKI PROFIL

7. člen

Vsak uporabnik lahko dostopa do svojega uporabniškega profila, v katerem po lastni presoji objavlja podatke. Pri tem mora upoštevati vsa določila tega pravilnika, še posebej pa določila, ki urejajo pisanje prispevkov (V. poglavje).

8. člen
Uporabnik lahko naloži sliko, ki se pojavlja pod njegovim imenom v vsakem prispevku ter profilu (t. i. avatar). Ta slika je lahko velika največ 100x100 pik (pikslov) oz. 256 kb.

Naložene slike ne smejo prikazovati nasilja, intimnih delov telesa in drugih neprimernih ali žaljivih vsebin.
Uporabnik za namene, navedene v tem členu, ne sme uporabiti enakih slik, kot jih za isti namen že uporablja katerikoli drug uporabnik.
O neprimerni ali žaljivi vsebini slik presoja uredništvo.

9. člen
Uporabnik lahko v svoj profil doda podpis (besedilo, ki se prikazuje na koncu vsakega prispevka).
To besedilo lahko obsega največ tri (3) vrstice.

V podpisu ni dovoljena objava slik, prevelikih smeškov ali velikega števila manjših smeškov.
Podpis ne sme izražati nasilja, nestrpnosti, neprimernih in žaljivih vsebin ter zlasti ne sme vsebovati povezav do komercialnih ali neprimernih spletnih strani.

O neprimerni ali žaljivi vsebini podpisa presoja uredništvo.
Podpisi, ki vsebujejo povezave na komercialne spletne strani, pomenijo po določilih tega pravilnika oglaševanje.

10. člen
Uporabnik dobi glede na število prispevkov naziv v skladu s spodnjo lestvico. Ta naziv je prikazan v njegovem uporabniškem profilu.

 • Ob registraciji na forumu: gay friendly,
 • pri 25 prispevkih: biskvitek,
 • pri 50 prispevkih: piščan'c,
 • pri 200 prispevkih: nov na sceni,
 • pri 300 prispevkih: redni gost,
 • pri 400 prispevkih: zasvojen'c,
 • pri 800 prispevkih: izkušen,
 • pri 1200 prispevkih: vzornik,
 • pri 1600 prispevkih: veteran,
 • pri 2000 prispevkih: socialna delavka,
 • pri 2500 prispevkih: aktivist,
 • pri 3500 prispevkih: ombudsman.

Prispevki, objavljeni v Kokošnjaku, se ne prištevajo k skupnemu številu prispevkov in zato ne vplivajo na naziv.
Če uredništvo izbriše prispevek uporabnika, se skupno število njegovih prispevkov zmanjša, kar lahko pomeni tudi nazadovanje na lestvici nazivov.

V. OBJAVA PRISPEVKA

11. člen

 • Uradni jezik na Mavričnem forumu je slovenščina. Uredništvo lahko v upravičenih primerih dovoli objavo prispevka v drugem jeziku.
 • Naslov teme mora biti slovnično pravilen in mora odražati vsebino uvodnega prispevka. Preden uporabnik odpre novo temo, naj preveri, ali obstaja enaka ali podobna tema.
 • Prispevek mora vsebovati vsaj eno poved z desetimi (10) besedami. Slediti mora naslovu teme in toku razprave. Napisan mora biti slovnično pravilno, tako da je branje razumljivo slovensko govorečemu bralcu ne glede na njegovo narečje.
 • Obarvano, poševno, podčrtano ali odebeljeno besedilo je namenjeno le posameznim poudarkom (tega ne sme biti več kot 10 % besedila). Pretirana uporaba ločil (na primer množica klicajev, treh pik itd.) ali velikih črk (ki na forumu pomenijo kričanje) v prispevkih ni dovoljena. Prispevek ne sme vsebovati samo smeškov ali citata s smeški.
 • Prispevki, ki vsebujejo zgolj pogovor med dvema ali več uporabniki, ki niso povezani z vsebino teme (t. i. ircanje) ali prispevki, ki vsebinsko ne sodijo v temo (t. i. off topic) niso dovoljeni.
 • Zaporedno nizanje odgovorov enega uporabnika ni dovoljeno - v izogib temu priporočamo uporabo možnosti »Predogled«.
 • Prispevek lahko vsebuje sliko. Za prikaz slike večje od 300 pik širine in 200 pik višine, mora uporabnik uporabiti povezavo do nje. Objavljanje slik in povezav do pornografskih in/ali erotičnih ter neprimernih spletnih strani ni dovoljeno.
 • Prepovedano je nizanje večih zaporednih citatov znotraj enega citata.
 • Prispevek lahko vsebuje anketo. Objavijo jo lahko samo moderatorji kotičkov, tudi na željo uporabnika, ki pošlje moderatorju zasebno sporočilo z utemeljeno prošnjo za anketo, anketno vprašanje in možne odgovore (najmanj 2 in največ 10 možnih odgovorov).
 • Prepovedano je razkrivanje osebnih podatkov uporabnikov foruma in javno objavljanje zasebnega sporočila (razen s privoljenjem njegovega avtorja in moderatorja dotičnega kotička).
 • Prepovedano je vsakršno spodbujanje sovraštva, nestrpnosti in nasilja.
 • Prepovedana je uporaba kletvic in žaljivk ter zmerjanje, obrekovanje in razžalitev drugih uporabnikov foruma ter članov uredništva.

12. člen
Uredništvo ima pravico brez predhodnega obvestila ali opozorila brisati in urejati prispevke ter zakleniti in brisati temo. Uredništvo lahko uporabnika o svojih ukrepih obvesti po lastni presoji.

VI. AVTORSKE PRAVICE

13. člen

Pri objavi besedila, katerega avtor ni uporabnik, mora uporabnik obvezno navesti avtorja oz. vir besedila. To mora storiti tudi, če je besedilo prejel preko elektronske pošte.

14. člen
Uporabnik z objavo prispevka daje izrecno dovoljenje uredništvu, da njegov prispevek objavi v kateremkoli mediju, uporabnik pa se odpoveduje tudi vsakršnemu nadomestilu iz naslova objave prispevkov v drugih medijih. Za uporabo uporabnikovih prispevkov v komercialne namene foruma bo uredništvo pred uporabo prispevka pridobilo ustrezno dovoljenje uporabnika in mu ponudilo ustrezno nadomestilo za uporabo materialnih avtorskih pravic.

15. člen
Uredništvo ne prevzema odgovornosti za vsebino sporočil na forumu. Prav tako uredništvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice nevestnega ravnanja uporabnikov in za morebitno zlorabo ali kršenje avtorskih pravic. Uredništvo tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo zaradi ponujenih vsebin na forumu utrpeli drugi uporabniki ali tretje osebe.

Vsak uporabnik sam prevzema odgovornost za vsebino svojih objav na straneh foruma.

16. člen
Uporabniki foruma ne smejo uporabljati za razpečevanje in pošiljanje avtorsko zaščitenega materiala, za katerega nimajo ustreznih avtorskih pravic za takšno posredovanje in razpečevanje. Smiselno enako velja tudi za nagovarjanje uporabnikov k takšnim dejanjem.

VII. OGLAŠEVANJE

17. člen

Oglaševanje je objava kakršnegakoli besedila ali slike s pridobitnim namenom (na primer vabila na prireditve, koncerte in drugo), razen besedil, opredeljenih v 19. členu pravilnika.

Brez predhodnega dogovora z uredništvom je oglaševanje prepovedano.

Osebi, ki želi oglaševati na forumu (v nadaljevanju: oglaševalec), oglaševanje dovoli uredništvo na podlagi pisne prošnje oglaševalca uredništvu prek zasebnega sporočila na uporabniško ime Uredništvo MF ali e-pošte urednistvo(at)mavricni-forum.net, pri čemer je treba (at) zamenjati s simbolom afna. Zaradi tehničnih omejitev uporabnike prosimo, da pri pisanju sporočila na e-naslov uredništva ne uporabljajo šumnikov. Uredništvo bo o odobritvi oglaševanja presojalo od primera do primera.

Prispevke, ki oglašujejo dogodke (na primer prireditve, koncerte ali druge dogodke) lahko oglaševalci objavljajo v kotičku LGBT info in obvezno tudi v ta namen določen koledar. Za en dogodek je lahko odprta le ena tema v kotičku LGBT Info. V tej temi lahko oglaševalec v prvem prispevku objavi povezavo/link do letaka ali drug promocijski material, povezan z dogodkom. Pri tem je treba upoštevati omejitev velikosti slik, navedeno v 8. alineji 11. člena tega pravilnika. V nadaljevanju teme ni zaželen dodaten slikovni material, povezan z dogodkom.

Oglaševalci morajo objaviti korektne in točne informacije ter razumljivo in spoštljivo odgovarjati na vprašanja uporabnikov.

Uredništvo lahko od oglaševalca v zameno za odobritev oglaševanja zahteva simbolično donacijo, ki jo po lastni presoji razdeli med uporabnike (na primer brezplačne vstopnice za dogodek, kupone za brezplačno pijačo itd.).

18. člen
Napovedi za dogodke, komentarji na dogodke itd., ki jih uporabniki objavljajo zgolj z namenom obveščanja drugih uporabnikov in pri tem ne izkažejo komercialnega oz. pridobitnega namena, so izvzeti iz določil tega poglavja in se torej ne štejejo za oglaševanje.

O tem, ali je besedilo objavljeno brez pridobitnega namena, presoja uredništvo, pri tem pa poleg vsebine besedila upošteva tudi druge dejavnike (na primer dolžina članstva uporabnika, pogostost objavljanja tovrstnih prispevkov v primerjavi z drugimi prispevki itd.).

Tovrstne prispevke lahko uporabniki objavljajo v kotičku LGBT info in v ta namen določen koledar. Za en dogodek je lahko odprta le ena tema v kotičku LGBT info.

Objava malih oglasov se ne šteje kot oglaševanje, razen če uredništvo na podlagi ugotovljenih dejstev presodi drugače. Male oglase lahko uporabniki objavljajo v kotičku LGBT info v ta namen določeni temi.

VIII. DRUGA DOLOČILA

19. člen

Uredništvo lahko spremeni nabor storitev, ki jih ponuja forum. O spremembah v ponujenih funkcijah in delovanju foruma bodo uporabnike obveščali tehnični administratorji ali tehnični asistenti foruma.

Nove storitve (funkcije) foruma se lahko samodejno vključijo vsem uporabnikom. Vsak uporabnik ima v skladu s tehničnimi možnostmi foruma pravico zahtevati izklop določene storitve.

20. člen
Uredništvo ne sprejema nikakršne odgovornosti za škodo ali izgubljen dobiček v primeru delnega ali popolnega izpada foruma, ki bi nastal zaradi nujnih vzdrževalnih del, nadgradenj ali zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere uredništvo ne more vplivati. Uredništvo prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse in napake v informacijah in dokumentih, ki bi lahko bili posledica uporabe foruma.

21. člen
Prepovedana je zloraba forumskega sistema in uporaba v škodljive ter zle namene kakor tudi zloraba/vdor v sistem oz. na strežnik. Uredništvo bo vse tovrstne kršitve prijavilo pristojnim nadzornim organom Republike Slovenije.

IX. PRITOŽBE, POHVALE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA

22. člen

Uporabnik lahko pritožbo, pohvalo, predlog ali vprašanje v zvezi z delom uredništva pošlje preko zasebnega sporočila na uporabniško ime Uredništvo MF oziroma kateremu koli moderatorju ali po e-pošti na naslov urednistvo(at)mavricni-forum.net, pri čemer je treba (at) zamenjati s simbolom afna. Zaradi tehničnih omejitev uporabnike prosimo, da pri pisanju sporočila na e-naslov uredništva ne uporabljajo šumnikov. Naslov e-pošte mora odražati vsebino sporočila. Uredništvo si pridržuje pravico, da e-pošte z nepravilnim naslovom ne obravnava.

23. člen
Pritožba mora biti utemeljena in obrazložena z argumenti. Uredništvo bo na pritožbo odgovorilo najkasneje v štirinajstih (14) dneh od njenega prejetja.
Na sklep uredništva glede pripomb na delo uredništva se lahko uporabnik pritoži enkrat, drugi odgovor uredništva je dokončen.

Pisanje pritožb na delo uredništva v temah ni dovoljeno.
Uredništvo ni dolžno odgovarjati na pritožbe glede moderiranja Kokošnjaka.

24. člen
Vse tehnične težave oziroma tehnična vprašanja uporabniki lahko sporočijo preko zasebnega sporočila na uporabniško ime Bionic ali e-pošte tehniki(at)mavricni-forum.net, pri čemer je treba (at) zamenjati s simbolom afna. Zaradi tehničnih omejitev uporabnike prosimo, da pri pisanju sporočila na omenjeni naslov e-pošte ne uporabljajo šumnikov. Naslov e-pošte mora odražati vsebino sporočila. Uredništvo si pridržuje pravico, da e-pošte z nepravilnim naslovom ne obravnava.

25. člen
Povzetke utemeljenih pritožb bo uredništvo objavilo v kotičku O forumu. Po lastni presoji bo v kotičku O forumu objavilo tudi povzetke pohval, predlogov in vprašanj.

X. KAZENSKE DOLOČBE

26. člen

Uredništvo obravnava vsako kršitev in določi njeno resnost.
Pred dodelitvijo kazni lahko Uredništvo uporabnika zgolj opozori, če meni, da bo uporabnik s tem prenehal s kršitvami.

Uredništvo kazni dodeljuje progresivno. Uporabnik lahko dobi začasno prepoved sodelovanja (začasni ban) največ dvakrat. Tretja prepoved sodelovanja je trajna in nepreklicna. Predhodna začasna prepoved sodelovanja ni pogoj za dodelitev trajne prepovedi sodelovanja.

Možne kazni za kršitve kateregakoli določila tega pravilnika so:


 • Sprememba ali ukinitev slike, ki se pojavlja pod uporabniškim imenom v vsakem prispevku (t.i. avatarja)
 • Sprememba ali ukinitev podpisa
 • Sprememba naziva (ki ga uporabnik dobi na podlagi števila objavljenih prispevkov)
 • Omejitev števila prispevkov, ki jih uporabnik lahko odda v enem dnevu
 • Izguba članstva v skupini Srečanja in druženja (če je uporabnik član te skupine)
 • Prepoved sodelovanja (ban): 14 dni, 30 dni, 90 dni, 6 mesecev, trajna prepoved
 • Druge sankcije, ki jih uredništvo določi po svoji presoji

Uredništvo lahko sankcionira določenega uporabnika tudi v primeru, če ta ni neposredno kršil pravil, vendar je s svojim delovanjem škodil Mavričnemu forumu.

XI. KONČNA DOLOČBA

27. člen

Uredništvo si brez predhodne najave pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
Spremembe in dopolnitve bodo objavljene v kotičku O forumu in veljajo od trenutka objave dalje.

DODATEK: SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA UPORABNIKE
Mavrični forum je kot javni forum dostopen vsem. Uporabnikom priporočamo, da so pri pisanju prispevkov previdni, še posebej, kar se tiče razkrivanja svojih osebnih podatkov.

Pazljivost velja tudi pri registraciji uporabniškega imena, pri čemer močno odsvetujemo uporabo besed, ki bi lahko razkrile identiteto uporabnika (svoje ime in/ali priimek, redka imena oziroma psevdonimi, za katere drugi ljudje vedo, da jih uporabnik uporablja na spletu).

Priporočamo posebno pazljivost pri uporabi uporabniškega gesla na javnih računalnikih. Po obisku foruma na javnem računalniku je pomembno, da uporabnik klikne gumb »Odjava«. Samo zapiranje brskalnika ni dovolj!

Uredništvo Mavričnega foruma,
Ljubljana, 1. 6. 2012


0 uporabnikov bere to temo

0 članov, 0 gostov, 0 anonimnih uporabnikov